Torna alla pagina principale del sito Entra nel sito Entra nel forum Entra nel blog

Personaggi

Kaito Kuroba Kaitou kid
Aoko Nakamori Saguru Hakuba
Akako Koizumi Keiko Momoi
Ispettore Ginzo Nakamori Konosuke Jii
Toichi Kuroba
© 2005-2024 Detective Conan - Koi ha thrill, shock, suspense - Detective Conan - Meitantei Conan
© 1988-2024 Gosho Aoyama - Shogakukan